Vindturbiner skaper mer radioaktivt avfall enn Atomkraft!

Vindindustrien promoterer seg selv som Miljøvennlig og Fornybar energi, men vindkraftlobbyistene kommer aldri til å fortelle deg hvordan turbinene er skyld i lovstridige fugledrap av utrydningstruede arter, insektsdrap, lavfrekvent støy og skyggekast som plager naboer. Iskast gjør områdene umulig å ferdes i på vinterstid om man ikke vil risikere å bli drept av store isklumper, som dannes på rotorene, og kastes opp til 1000m ned fjellsidene fra turbinene, hvor mange rein og andre dyr kommer til å bli skadet og drept av denne ødeleggende industrien? Dette er sannheten som begynner å komme for en dag – folk begynner å våkne! Vi ser massive inngrep i vår sårbare natur, hele norgeskysten skal pepres med forurensende monsterturbiner som bikker godt over 200m, de dominerer uberørt natur, ødelegger samisk reindrift og raserer turistnæringen. Industrien på sin side viser seg lite villige til å tilpasse seg lokale forhold i det hele tatt. At de tyske eierne av Øyfjellet Vindkraftverk har fått konsesjon med forbehold om å inngå avtale med Reindrifta i området for å løse reinflytting er i utgangspunktet ille nok i mine øyne, men at de rett og slett ikke virker villige til å diskutere dette med reindrifta er helt horribelt, og sier noe om hvor langt industrien er villig til å gå for å fordrive samene fra sine områder, det er mulig de ikke kjenner til historien om Norges urfolk, men mangel på kunnskap er nok ikke grunnen til sist, dette er nok rå nyliberalistisk kapitalisme, i regi av Høyre og EU! De overkjører befolkningen på en måte jeg aldri trodde jeg skulle se i Norge.

Giftige sjøer og Radioaktivt avfall fra produksjon av Vindturbiner

Fremstilling av Vindturbiner er en ressurskrevende prosess. Dette er enorme konstruksjoner som bare varer i 20-30 år, materialforbuket er enormt i forhold til levetida på turbinene og sjeldne jordmineraler som benyttes har enorme konsekvenser for miljøet der de utvinnes. En typisk turbin inneholder mer enn 8000 forskjellige komponenter som stål, jern og betong. En av disse komponentene er magmeter av neodynium og dysprosium, dette er sjeldne jordmineraler som nesten eksklusivt produseres i Kina, hvor 95 prosent av verdens oppdagede forekomster av sjeldne jordmineraler befinner seg.

Journalisten Simon Perry fra Daily Mail reiste til Batou, Kina for å se hvordan gruvene, fabrikkene og utslippene påvirker lokalmiljøet rundt Kinas utvinningsfasiliteter for sjeldne mineraler. Det han forteller om er mildt sagt urovekkende.

“Ettersom flere fabrikker kom til samlet avfallet seg opp til små fjell av giftige rester etter produksjonen, stanken og gassene ble til slutt overvelmende. Avfallsfjellet vokste til det raget over oss” Forteller Mr. Su fra landsbyen Dalahai “Alt vi plantet i jorda bare visnet bort, så begynte dyrene å bli syke og dø.”

lokalbefolkningen rammet av sydommer, tennene falt ut og tilfellene av kreft skjøt i været


Etter en stund begynte befolkningen å lide under forurensingen. Beboerne i Dalahai forteller at tennene deres begynte å falle ut, håret deres forandre farge til hvitt, og de ble rammet av alvorlig hud- og lungesykdom. Barn ble født med benskjørhet og tilfellene av kreft skjøt i været! I følge offisielle undersøkelser i landsbyen ble det bekreftet et uvanlig høyt antall tilfeller av kreft, benskjørhet, hudsykdommer og sykdom i luftveiene.

Etter som denne industrien vokser, kommer også disse miljøødeleggelsene til å eskalere. Veksten vi ser i industrien kan komme til å øke etterspørselen etter neodynium med opp til 700% over de neste 25 årene, mens etterspørselen etter dysprosium kan komme til å eksplodere med opp til 2600% i følge en MIT(USA) studie. Jo flere vindturbiner som kommer opp i uberørt Norsk natur, jo flere mennesker kommer til å lide under dette pga av Kinas politikk på området. Hver turbin vi setter opp kommer til å bidra til å gjøre Kinas giftige innsjøer ennå større. Baotou’s giftige innsjø er nå blitt så stor at den kan sees fra verdensrommet.

Sjeldne jordmetaller: Metallet neodymium brukes i vindturbinene. Neodymium-stål-bor legering (Nd2Fe14B) brukes for å lage permanentmagnetene. Neodymium finnes i spredte forekomster i Kina bl.a. nær byen Baotou. Selve produksjonsprosessen for legeringen er svært farlig.  Desssuten dumpes avfallstoffer i en kunstig sjø. Denne giftige sjø ødelegger liv og helse for bønder, deres barn og deres jord. For de største vindturbinene går det med nesten 1,5 tonn av legeringen (vesentlig stål, men noen hundre kg neodymium og noe dysprosium-beslektet metall). Denne legeringen er nødvendig for å lage ”miljøvennlige” vindturbiner.

Vindindustrien er avhengige av disse mineralene, og vil dermed fortsette å bidra til å fylle disse giftige innsjøene.

Industrien krever en enorm mengde av disse sjeldne jordmineralene, fortrinnsvis neodynium og dysprosium, som er nøkkelkomponenter i magnetene som benyttes i moderne vindturbiner. De ble utviklet av GE i 1982, og neodymium magneter finnes i mange størresler og varianter, til forskjellige formål – en av de aller mest vanlige er i Vindturbiner, men de finnes også i f.eks også i Apples IPhone.

Estimater omring menger av disse mineralene i Vindturbiner varierer, men i alle tilfeller er mengden enorm. I følge the Bulletin of Atomic Sciences, så inneholder en 2MW Vindturbin i overkant av 350kg neodymium og opp mot 60kg dysprosium. En annen studie fra MIT anslår at en 2MW Vindturbin inneholder ca 340kg sjeldne jordmineraler.

Så hva betyr dette for miljøet det det utvinnes? Tatt i betraktning at å utvinne ett tonn sjeldne jordmineraler produserer ca ett tonn radioaktivt avfall (Institute for the Analysis of Global Security) så er påvirkningen av betydelig art.

I skrivende stund oppgir NVE at det er 625 vindturbiner med en total installert effekt på 1749 MW fordelt på 36 vindkraftverk med en forventet årlig produksjon på 5,5 TWh. Om vi benytter estimater fra studien over så vil disse vindkraftverkene ha stått for i overkant av 295 tonn (Estimat ut i fra MIT-studien, som hadde det laveste anslaget av de to rapportene det vises til) med radioaktivt avfall – bransjen vil argumentere at de stadig utvikler bedre teknologi, men det er et faktum at vi står for et enormt utslipp av radioaktivt avfall som ødelegger leveforholdene til innbyggerne der disse mineralene vinnes ut. I følge den samme studien står faktisk Vindkraftbransjen i USA omtrent samme, eller litt høyere utslipp av radioaktivt avfall enn Atomkraftverkene i USA, til vesenlig lavere virkningsgrad! Til sammenligning stod Atomkraft for 20% av all produsert kraft i USA, mens vindkraft stod for fattige 3,5% – Det er helt utrolig at politikerne fører oss bak lyset på denne måten! Det begynner nå å se ut som om vindkraft har ganske mange nedsider – men jeg er ikke helt ferdig ennå

Det er heller ikke bare sjeldne jordmineraler som forurenser, ett tonn av kalsinert jordmalm genrerer 9600-12000 kubikkmeter avfallsgasser som innerholder støvpartikler, flussyre, svoveldioksid, svovelsyre og anslagsvis 75 kubikkmeter surt avfallsvann

Konklusjon

Vindkraft er på langt nær så “fornybar” og “grønn” som vindlobbyistene vil at du skal tro. Vindindustrien er avhengig av sjeldne jordmineraler imprtert fra Kina, og påvirkningen av forurensing er helt uholdbar! Det er ingen steg av denne utvinningen som ikke er en katastrofe i forhold til forurensning.

Alle former for energiproduskjon har en påvirkning på miljøet, men det er direkte uærlig av bransjen å skjule påvirkningen denne industrien har på miljøet. Å utelate denne informasjonen gjør det lettere for bransjen å oppnå “grønne” subsidier, skattekutt og støtte fra politikere og myndigheter som lar seg lure. Selv om den værste forurensingen skjer langt unna oss, kan vi ikke bare se en annen vei – vi har et ansvar for å få denne miljøkriminaliteten stoppet!

Vi må heller satse på å oppgradere våre vannkraftverk og slutte med konkurransevridende skattepolitikk til fordel for miljøskadelig energi på EU’s premisser. Det er et paradoks at EU ikke vil at vi skal subsidiere Norske næringer, eller sette tollbarriærer for landbruksprodukter fordi de mener det virker konkurransevridende ovenfor utenlandske selskaper, men de benytter gjerne ennå mer inngripende virkemidler selv.

Flere kommuner føler seg lurt av Vindkraftbransjen

Ordfører Ola Teigen i Florø kommune sier de utenlandske eierne av Tellenes Vindpark tapper innbyggerne for penger. De har måttet oppdatere strømnettet (Betales av innbyggerne over nettleien – Acer) og eierne har allerede send mange millioner i utbytte(norske subsidier) til Cayman Islands.

https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/wind/big-winds-dirty-little-secret-rare-earth-minerals/

Del dette
0 Comments

Leave a reply

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account