+

Singapore nedgraderer Covid-19 til vanlig influensa