Mycelium Nettverk

Økologisk Landbruk

«selve gården skal ha biologisk fullstendighet; det må være en levende enhet; det må være en enhet som i seg selv har et balansert organisk liv. Gården må ha et økologisk produksjonsstyringssystem som fremmer og forbedrer biologisk mangfold, biologiske sykluser og jordbiologisk aktivitet» Nortburne, 2003 Begrepet Økologisk jordbruk ble først brukt av Northburne allerede på... Read more