Krigsretorikk fra Prince Charles av Wales under klimatoppmøte i Glasgow, ønsker militær støtte til “the Great Reset”