Big-Tech er Overvåkningskapitalismens forlengede arm

Med Silicon Valley’s eksponensielle vekst, har også makten som er sentralisert i Silicon Valley vokst seg til enorme proposjoner. Google og sosiale medier har fått så mye makt at de kan påvirke valg. I dag benytter de aller fleste flere av disse plattformene, og Big-Tech, som Facebook, YouTube, Twitter og Google kan enkelt styre det offentlige ordskiftet slik vi ser tydeligere og tydeligere under Covid-19-krisa. Det beste eksemplet er kanskje Facebook whistleblowers som gjennom Project Veritas har lekket dokumenter som forteller om Facebook’s Vaccine Hesitancy Score, og om hvordan Facbook forsøker å sensurere Vaksineskepsis på en global skala. Når 90% av nettsøk går gjennom Google, kan man også lett tenke seg hvordan Googles søkeresultater kan styre hvilke stemmer som blir hørt, og hvilke synspunkter som blir pushet, f.eks foran et presidentvalg.

Project Veritas avslører hvordan Facebook forsøker å sensurere vaksineskeptikere. Dette er et ledd i et sosialt poengsystem. Din VH-score blir gradert fra 1-5, og algoritmer iverksettes ut i fra din score, som bestemmer innleggenes synlighet, eller tilogmed kan sørge for at du blir flagget for sensur.

Under Covid-19 har vi sett streng sensur av informasjon som ikke passer agendaen. Det var f.eks ikke lov å skrive om eller spekulere i om viruset hadde lekket fra den etter hvert så velkjente lab’en i Wuhan. Ikke før e-postene til Dr. Faucci som viste koblingene mellom amekrikansk militær pengestøtte til akkurat denne lab’en kom ut i pressen, ble det greit å diskutere dette i sosiale medier – fortsatt er det lite informasjon i Norske medier om denne koblingen, om Dr. Faucci’s e-postlekkasjer, Daszak’s ivrige støtte til denne forskningen, og om George Soros investeringer i et vaksineselskap i Wuhan. Kina har innrømmet at ansatte ved Wuhan-lab’en var blandt de første som ble syke av Covid-19. Mange tilfeldigheter, men lite gravende journalistikk. Norske medier støtter seg helt og fullt til Norske myndigheters og vaksineselskapenes informasjon, eventuelt er informasjonen “faktasjekket” av Facebook’s egne faktasjekkere. Med fordumming av debatten og desperate koblinger til konservativisme, nasjonalisme, rasisme, konspirasjonsteorier og andre kansellerende hersketeknikker forsøker massemedia, med sosiale medier i fronten å stemple motstanderem og sikre seg enerett på “fakta”, selv når det viser seg at de tar feil. – i denne debatten er det ikke stor takhøyde, men Covid-19 har for alvor avslørt sensuren som rulles ut over det Norske samfunnet, det er bare ikke mange som ser det. Hvor får du din informasjon fra? Er det kanskje Microsoft, Google, Facebook, Twitter, NRK, TV2, VG, din store lokalavis fra a-media som er hovedleverandør av informasjonen du leser? Fikk du med deg at Bing, søkemotoren fra Microsoft, og LinkedIn (også Microsoft) sensurerte det ikoniske bildet av “the Tank Man” fra himmelske freds plass. Ikke bare i Kina, men over hele verden? Kina har slått hardt ned på, og forbudt alle markeringer av denne dagen. På den nylige jubileumsdagen, ble bildet sensurert fra søkemotorens bildesøk, etterpå gikk de ut og sa det var en glipp. Det er kjent at Microsoft-selskaper som jobber i Kina, villig samarbeider med de Kinesiske myndighetene om sensur innad i landet – men nå ser det altså ut som om Microsoft har tenkt å la sensuren, og den kinesiske fascismen spre seg også i den vestlige verden. Samarbeid som dette mellom fascistiske regimer og de største teknologi-selskapene er den største trusselen mot vår frihet og vårt demokrati, denne sammenstillingen av enorm makt er en fare for vår frihet! Husk at dette er selskapet Bill Gates skapte, han eier nå store deler av vaksinasjons-næringskjeden – det er din plikt ovenfor menneskeheten, å tilegne deg flere sider av informasjonen i denne saken!

WOKE NEWSPEAK

Man kan man lett kan identifisere de som forfekter denne politikken og støtter Big-Tech’s datainnsamling, akkumulering og videre sentralisering av informasjon og makt. I Kina er man kjent med systemer med sosial score og gradering av din grad av “wokeness”. Facebook graderer din Vaccine Hesitancy fra 1-5. Hva er din VH-score?

De elsker gjerne også å fortelle at de ikke synes det er nødvendig at alle skal eie egen leilighet eller eiendom, man skal gjerne leie av private utbyggere. Av en eller annen grunn ser de ikke verdien av å eie sin egen plass, og ha en trygg base i livet. Også av ansatte i høyere kommunale stillinger i Norge, har jeg hørt denne politikken bli forfektet, sannsynligvis blir ansatte kurset i denne politikken. Build Back Better – slagordet går igjen over hele den vestlige verden, og kulminerer i innføringen av The Great Reset – elitens nye stakeholder-økonomi, og Bill Gates’ “Decade of Vaccines”.

Hva med Norske Medier?

Hvilke stemmer slipper til i Norske medier? Kari Jaquesson og “Charter-Svein” dyttes foran for å ta støyten, i stedet for å la leger, sykepleier, advokater, forskere, sykepleiere og journalister snakke om dette. Vi behøver å få se flere sider av Covid-19-pandemien. Hvorfor graves det ikke i alt hemmeligholdet vår egen “hemmelighetsdronning” Erna Solberg bedriver? -Hun ville hemmeligstemple Corona-kommisjonens rapport om konsekvensene pandemien har for samfunnet vårt med 100 år, og stortinget gikk til slutt med på 60 år hemmelighold med begunnelsen “fare for rikets sikkerhet”, hva er poenget med en kommisjon. Bill Gates allerede har sagt at neste Pandemi er rett rundt hjørnet, skal vi ikke ha mulighet til innsyn i feilene du har gjort i pandemihåndteringen, Erna? Da er det vel godt at Gates har neste sprøyte klar til oss, og kan gni seg i hendene mens han blir rikere og rikere? Stortinget skal heller ikke involveres i innføringen av Corona-Pass, det vil hun heller ikke at de fokevalgte skal blande seg borti. Tidligere har hun sørget for flere restriksjoner, vi får blant annet ikke innsyn i kalendere eller notater fra møter lengre. Noe stortingets ombudsmann synes er viktig for allmennhetens demokratiske kontroll, synes Erna selv dette er overvåkning – Det virker som om overvåkning er greit når det er folket som overvåkes, mens det plutselig blir et veldig viktig prinsipp når det gjelder folkets mulighet til innsyn – Dette er nok et bevis på at Erna ikke tjener folket. Men hva med mediene? stiller de spørsmålstegn ved Ernas utstrakte bruk av hemmelighold? Det er rapportert på men det virker som om sakene blir lagt døde. Hemmeligholdet må følges opp, vi må presse på for å få ut viktig informasjon til folket, vi kan ikke akseptere utvidete fullmakter og utstrakt bruk av hemmeligstempling, hvor lenge skal hun få holde på slik?
Massemedias rolle i Norge, virker være redusert til en underholdnings- og informasjonskanal for Big-Tech, Vaksineprodusentene og Myndigheter. Bill Gates kaller det kommende tiåret for “the decade of vaccines”, lurer du på hvorfor? Handler det ikke om penger og kontroll? Er dette kanskje The Great Reset som rulles ut, så vi alle kan “build back better”? Klart det er – og alt går etter planen. Dersom folk ikke reiser seg så kommer nettet til å stramme seg til.

EU’s Ursula Von der Leyen kunne stolt vise frem sitt nye Corona-Pass som “gir tilbake noen av frihetene” til EU-borgere som lydig har dette med seg overalt – som i Kina kommer det etterhvert til å bli ulovlig å bevege seg ute uten å ha med seg mobil med denne appen installert.Overvåkningskapitalisme etter Kinesisk modell

Innføring av Kinesisk Overvåkningskapitalisme, et Teknokratisk Diktatur, innført gjennom en kapitalistisk take-over og innføring av en ny Global Stakeholder-Økonomi – etter World Economic Forum’s modell “Covid-19 The Great Reset”. En ny Global verdensorden hvor Klaus Schwab i WEF, hvor vår egen Børge Brende sitter i styret mener Kina må ha en fremtreden rolle. WEF’s plan for verdensherredømme ligner forøvrig veldig på Rockefellers’ plan “Lock Step” fra 2010

Hva er likheten mellom situasjonen med lockdown over hele verden, med Kinas Overvåkningskapitalisme? Gjennom harde tiltak på bakgrunn av et virus, som mest sannsynlig lekket fra Wuhan Institute of Virology, som sosial distansering, og frykt for et lite dødelig virus, har man effektivt kunne fjerne all motstand. Demonstrasjoner er ulovlig på grunn av at vi er uvaksinerte og smittefarlige, selv når vi er symptomfrie kan vi spre smitte. For å håndheve tiltakene har man effektivt stengt grenser, forbudt all “ikke essesiell” reise, stengt ned alle “ikke essensielle” bedrifter. Kun essensielle bedrifter får holde åpent. De aller fleste, små og mellomstore bedrifter vil etterhvert bukke under. Pengene overføres til de som sitter med en “stake” i den nye økonomien, I løpet av 2020 vokste pengesekken til dollar-milliardærene med 50%. Myndighetene Innfører kontroll via helse-app, som kontollerer hvor vi er, hva vi har tilgang til av tjenester og helsetilstand. Innføring av kontroll med ansiktsgjenkjenning på offentlig plasser, sjekkpunkt ved innganger og utganger til inngjerede områder, alt for å hindre smitte. Vi er visst alle syke inntil det motsatte er bevist nå. Aksepterer du å bli testet for sykdom for å få tilgang til tjenester så aksepterer du dette medisinske diktaturet også! I Europa av alle plasser burde vi ha lært av historien! Dette kontrollnettet kan når som helst aktiveres for å hindre sykdom og smitte, men det stopper ikke der, og kan aktiveres for eksempel for å innføre klima-lockdown, og rasjonering av ressurser som klimatiltak.
Innføring av sosialt poengsystem. Facebook har allerede blitt avslørt for å gradere brukerne etter Vaccine Hesitancy. Alle disse tiltakene, inkludert munnbind har vært benyttet i Kina lenge, og nå blir disse systemene innført her!
Innføring av ny Valuta, du vil få egen app for betaling som også inngår i dette kontrollnettet, IMF jobber allerede med et “nytt lag” som skal representere en verdensvaluta. Vi skal jo slutte med olje, og det er ikke naturlig for verden å handle i petro-Dollar lengre, mange land vil naturlig nok bort fra USD som verdensvaluta. Samtidig har G7-landene blitt enige om en internasjonal skatt for de multinasjonale selskapene – tror du alt dette er tilfeldig? neppe, disse systemene blir innført mens du blir fortalt en annen historie.
Gjennom disse applikasjonene, får myndigheter full kontroll over alt vi foretar oss og kan når som helst aktivere eller deaktivere tjenester som er tilgjengelige for hver og en av oss.

Uansett hvordan man ser på dette, så er Big-Tech i stand til å endre måten vi blir konstant overvåket på, og samarbeid mellom myndigheter og Big-Tech er kanskje den største trusselen mot demokratiet vårt. Når selskaper gjennom personer som Bill Gates (tidl. Microsoft, Nå Vaksineselskaper gjennom Bill & Melinda Gates Foundation), Mark Zuckerberg (Facebook, SnapChat, Instagram) , Jeff Bezoz (Amazon) og andre teknologiselskaper får enorm makt, samarbeider med myndigheter, og innehar all informasjon om deg ,så kan dette representere en stor fare for mange demokratiske verdier vi er vant til å ta for gitt. Hva betyr egentlig personvernet ditt? Du har allerede samtykket til å gi fra deg denne informasjonen, og i disse selskapenes øyne har du godtatt å oppgi dine friheter for å få benytter deres tjenester – neste steg er å låse deg inn i systemet, eller å låse deg ute av systemet, som etterhvert er så integrert med livet ditt at noen kan være tjenester kan vanskelige å oppgi. Dersom du etter hvert MÅ ha mobilen med deg for å benytte Corona-Pass eller bevise din vaksinasjonsstatus, for å få tilgang til tjenester, så er det teknokratiske tyranniet Ursula von der Leyen og Angela Merkel i EU, Klaus Schwab og Børge Brende fra World Economic Forum, Bill Gates og andre har stor interesse av å få implementert.

En teknokrats våte drøm er at vi skal gjøre oss helt avhengige av teknologien deres, samtidig er dette i total dissonans med menneskers natur, vi har behov for nærheten til naturen og til å være selvforsynt, og vi burde kjempe for våre friheter! The Great Reset, og kontrollnettet som innføres, vil gi de som ønsker dette en kontroll som enhver diktator villle få vann i munnen av, og på toppen av det hele har vi selv akseptert vilkårene. Just click OK.

Del dette
0 Comments

Leave a reply

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account