Info
Fullt Navn

Mycelium

Mine Hjertesaker
 • Statlig regulering – på vegne av folket
  • Mer Direkte Demokrati Nasjonalt og i lokale saker.
  • Sosiale reformer
   • Borgerlønn
   • Legge ned NAV og Altinn – forenkle byråkratier
   • Styrke den Norske velferdsmodellen og det sosiale sikkerhetsnettet – Alle har rett til gode offentlige tjenester.
   • Rigge om Skattesystemet slik at det blir mer rettferdig.
   • Ressursskatt
   • Lokal selvbestemmelse og eiendomsrett
   • Styrke samiske rettigheter og selvbestemmelse
 • Sikkerhet
  • Styrke Norsk selvråderett
   • bidra til nedtrapping av den spente situasjonen mellom NATO og Russland ved å si opp NATO medlemskapet vårt.
   • Vi må vise at vi ønsker å være en fredsnasjon. Gjennom NATO har vi vært involvert i for mange Offensive kriger
   • Vi må videreføre eksisterende forsvarsavtaler med Danmark og Nederland samt bidra til stabilitet i Arktis og nordområdene ved å styrke samarbeidet med våre Nordiske naboland.

    Mer Transparens i samfunnet
    Bekjempelse av korrupsjon
    Mer Sosial forskning
    Mer Statlig forskning
    Mer Individuell Frihet – Mindre byråkrati
    Sterkere Kommuner
    Desentralisert Makt
    Norsk Selvråderett
    Styrking av Samisk Selvråderett
    Gratis Helsetjenester til alle med lav inntekt
    Gratis Tannlege
    Gratis offentlig transport
    Gratis skolemat
    Gratis høyere utdanning
    Støtte Miljøvennlig utvikling og forskning
    Støtte etiske Banker
    Digitalisere, modernisere og forenkle offentlige tjenster
    Ingen skal tjene penger på sosial nød. Inkassolovene skal strammes kraftig inn
    Mer human ruspolitikk. Avkriminalisering av rusmisbruk
    Legalisering av Marihuana – og regulering av marked
    Boligmarkedet må reguleres – Alle må ha mulighet til å eie sin egen bolig.
    Styrke Arbeidernes rettigheter
    Stoppe Sosial Dumping
    Stoppe Velferdsprofitører

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account