Vi tror på den Norske Bonden og den Norske Produsenten

Beetroot Chioggia Yellow Beet

I Norge har vi fantastiske landbrukstradisjoner som har resultert i mat av høy kvalitet – rene råvarer legger nå grunnlaget for en Norsk matrevolusjon som har gitt Michelin-stjernedryss over Trøndelag og området er også blitt Europeisk mathovedstad i 2020.
Vi har lang tradisjon innen kunsthåndverk, møbelsnekring, tinn- og kobberstøping, smeder innen gull, sølv og tyngre metaller. Industrien vår bygger verdens største byggverk og vi har kloke hoder som forsker i verdenstoppen. Vi har lange tradisjoner som vi ikke alltid er så flinke til å se selv, men som kommer til å legge grunnlaget for fremtiden vår. Vi tror og håper at vi får mange lokale produsenter som lager kvalitetsvarer også i fremtiden – vi er nært knyttet til Norges ville natur og den skal være sentral også i fremtidens Norge. Derfor må pengene som i dag kastes etter klimacowboyer som har sugerøret dypt i statskassa, investeres i Norsk matproduksjon og innovasjon – og i norske bedrifter.  Vi kan ikke lempe regninga for en grønn omstilling på de norske bøndene og samtidig sende skattepenger til utenlandske skatteparadiser og utenlandske eiere. Vindkraftnedbygginga av Norsk natur og samiske reinbeiteområder må stoppe og pengene må investeres i norske bønder og bedrifter. 

Bærekraft

For å drive bærekraftig må man ta hensyn til BÅDE klima og nærmiljø. Det holder altså ikke å bygge ned nærmiljøet for å redde klima. Husk at klima er såpass komplekst at vi ikke klarer å melde været lengre enn et par uker fremover – og selv de antakelsene er upresise. La oss jobbe sammen på en fornuftig måte med å løse klimaproblemene og la oss starte med oss selv og solid forskning på hva som fungerer. La oss gjøre Norge grønnere!

Lokal Produksjon

La oss fremme lokal foredling av våre fantastiske råvarer. Vi har best kjennskap til råvarene, vi vet hvordan de best foredles. La oss ta i bruk tradisjoner vi eier og smi mens vi kan, vi har verdens billigste kraft og kan satse på mange typer produskjon i norge. La oss endelig belønne de lokale produsentene og støtte Norsk innovasjon – La oss forenkle byråkratiet og gjøre systemet vårt eget og mer transparent. 1000 sider med dokumenter kan skjule mange uedle hensikter, på 2 sider blir de avslørt! -Et enkelt prinsipp!

Den Norske Bonden

Står for vår livsnerve – matproduksjonen. Vi er avhengige av tilgang på mat og må bevare lokal kunnskap og produksjon. Det er rom for kjøttproduksjon og vi må hjelpe den Norske bonden med innovasjon som kan gi nye gode matprodukter fra den Norske naturen. Vi må utvikle de som kultiverer Norge og står for høy kvalitet og rene matprodukter. Vi må finne ut hva som er dyrk- høstbart og hva som kan foredles til mat i Norge – Det forskes bl.a på og lages tangburgere og tangkjøttdeig i Norge allerede.

0 Comments

Leave a reply

©2021 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account