Krigsretorikk fra Prince Charles av Wales under klimatoppmøte i Glasgow, ønsker militær støtte til “the Great Reset”

Det er vanskelig å misforstå talen til Prince Charles av Wales under klimatoppmøtet i Skottland. Han etterlyste militær vilje til å tvinge igjennom en økonomisk transformasjon, i samarbeid med private interesser. I følge Prince Charles besitter disse private interessene større økonomiske muskler enn noen nasjonalstatene.  Dette kan ikke tolkes som noe annet enn en oppfordring til å gi de såkalte “stakeholders”, private eiere, utvidet makt til å benytte økonomisk press for å påvirke nasjonal politikk i global retning. 

De ønsker ennå strammere lockdown-politikk, innføring av vaksinepass og nå oppfordrer han altså til bruk av militære mot opptøyer og uro mot den nye lockdown-politikken som nå skal innføres i lys av World Economic Forum’s plan “The Great Reset” – deres store økonomiske resett. I alle G7-landene skriker propagandaen build back better – dette er slagordet, og statslederne innfører restriksjoner på innbyggernes frihet og innfører teknologiske løsninger som tvinger økonomien i kne. Samtidig som økonomien angripes av irrasjonell lockdown-politikk og restriksjoner drevet av fryktpropaganda, så har vaksineselskapene inngått hemmelige avtaler med myndigheter rundt omkring i verden som medfører pant i militære installasjoner og pensjonsfond. Hva avtalene innebærer i Norge, har vi ikke innsyn i. og her i Norge har Erna hemmeligstemplet Corona-kommisjonenes rapport. -Tvert i mot er det landene som har sagt nei til disse avtalene som har avslørt hvordan nasjonalstater blir presset av kommersielle krefter, med Pfizer i spissen. Det vi vet er at det er mange milliarder bundet opp i avtaler mot WHO, som utløses ved en pandemi. Forhenværende finansminister Jan Tore Sanner uttalte også at oljefondet i praksis er brukt opp, dette betyr selvsagt at de er silt ut til internasjonal CO2-skatt, klimaavtaler – og nå til sist til Pandemi-håndtering og oppfølging av kontrakter i forhold til et enormt vaksinasjonsprogram, med innføring av et digitalt kontrollnett som gjennom kontaktsporing samler inn all informasjon om oss, som hvem vi omgåes, og hvor vi til enhver tid er.
Det er ingen tvil om hvem Prince Charles ønsker at militæret skal benyttes mot; det er oss som motsetter oss obligatoriske vaksiner, vaksinepass, nye klimalockdown’s, de vil tvinge fram en aksept av en økonomisk resett og er villig til å benytte militær makt. Anse dette som en trussel mot din frihet! 

Når myndighetene vet alt om oss, har vi tyranni. Når vi vet alt om myndighetene har vi demokrati.
Ernas Hemmelighetsregime har åpenbart vært et skalkeskjul for å kunne inngå disse hemmelige avtalene. Det er store summer hun har bundet opp i disse hemmelige internasjonale avtalene, og hun ønsker nok ikke at vi skal få vite det fulle omfanget av dette. Hva er det de skjuler?

Dobbeltmoralens høyborg

Over 400 privatfly til klimatoppmøtet i Glasgow, Skottland.
-Hvilken substans har egentlig dette klimatoppmøtet? spør du meg så faller denne dobbeltmoralen for sin egen idioti. Det er på tide å se hva dette er, de har lurt oss lenge, og nå er det rett før korthuset faller. Canadas’ Justin Trudeau har allerede uttalt at “Vi vil benytte det vi har lært av lockdown-politikken under COVID-19, og overføre det til klimapolitikken. Han snakker altså om at han nå også vil benytte lockdown’s som et tiltak mot klimaendringer. Som vi har sagt før, myndighetene kommer ikke frivillig til å la deg få dine rettigheter tilbake, for her ligger det politiske føringer bak. Dete handler ikke om helse, dette handler ikke om klima, dette handler utelukkende om å beholde kontroll.

Om du lytter til talen, refererer Prince Charles til en “him” – en person som har større ressurser enn alle nasjonalstater. Den eneste som har makt til dette, er den samme mannen som innkalte til krisemøtet i London i 2014 – Evelyn de Rotschilds.

For å gi et unikt innblikk i hva som skremmer Verdensbanken, verdens rikeste investorer og World Economic Forum, kan vi ta et tilbakeblikk på denne artikkelen fra 2014 fra npr.org: World’s Richest People Meet, Muse On How To Spread The Wealth.
-For første gang i historien samlet Evelyn de Rotschilds 250 av verdens rikeste, for å diskutere lønnsgapet. Samtidig vet vi alle at det er nettopp lønnsgapet som har plassert disse menneskene i de posisjonene de er – disse menneskene har aldri hatt interesse av å minske lønnsgapet, så hva var egentlig motivasjonen for møtet?

Lønnsgapet har resultert i at folk stiller spørsmålstegn ved kapitalismen, og kapitalisme blir sett på som en del av problemet, ikke løsningen

Dette vet jo de aller fleste godt, og har forlengst avslørt at dette er et pyramidespill. Denne følelsen har boblet under overflaten lenge, men nå har altså folk endelig begynt å få nok. Møtet handlet i følge IMF-direktør Christine Lagarde om å forsøke å gjenopprette tilliten til det kapitalistiske systemet. (lykke til med det!) Videre har Christine Lagarde uttalt at Kryptovaluta IKKE er valuta “punktum”, hun ser som mange eiere i bankvesenet på kryptovaluta som en stor trussel. Dersom folk velger å lære seg hva som ligger bak de forskjellige systemene, ville det som Henry Ford, så berømt uttalte det, blitt en revolusjon over natta.

“If American’s knew the truth about our banking and monetary system, there would be a revolution before morning.”

HENRY FORD

De frykter Kryptovaluta, men ønsker å innføre sin egen blokkjededeknologi for å overvåke alle dine bevegelser og transaksjoner. Husk at Kryptovaluta og blokkjede har en fundamental ideologisk forskjell fra tradisjonelle valuta – det er en desentraliseringsteknologi. Bankene og myndightene vil alltid forsøke å sentralisere og oppnå mer makt, og denne gangen har de gått for langt. Nå er de bekymret, og Prince Charles vil altså bruke miltær makt for å beskytte sine økonomiske interesser mot folket.
Også Evelyn de Rotschilds, som organiserte møtet innrømte at: “The titans of commerce and finance didn’t necessarily fly to this meeting in London out of a sense of ethics or moral duty, though that may be a motivation for some. For many, says Rothschild, it’s a sense of self-preservation. Capitalism appears to be under siege.”

Møtet var selvsagt kommet til fordi de ser et behov for å beskytte sitt hegmonida kapitalismen er under angrep.

Covid-19 er en “mulighet” til å fundamentalt endre måten samfunnet er organisert – men spørsmålet du bør stille deg er om du ønsker en resett, som er iscenesatt av de samme som gang på gang har kollapset økonomien. Hver eneste gang, uten unntak er kollapsene drevet frem av kapitalismens iboende driv etter å ta større markedsandeler, kapre kunder, produsere mer, selge mer – om du ikke gjør det for å overleve, så gjør du det for å bli rikere – men systemet er så innstrammet at det nesten uten unntak skjer på noens bekostning. Enten om det betyr at du blir minstepensjonist, eller om du blir skviset for den siste lille energien du har, og hver eneste hjørne av planeten er full av plast, hver eneste mineral er gravet frem – ALT som er galt i verden, er drevet av korrupsjon, svindel, utpressing, kontrakter med liten skrift, noen MÅ lures, noen MÅ tape.

Det som eneste er sikkert er at dette systemet må dø…

Del dette
0 Comments

Leave a reply

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account