• Vi må øke produksjonen av Norsk mat og sørge for videreforedling av våre egne råvarer – Vi behøver innovative norske bønder som kan videreutvikle Norske råvarer. Vi må også benytte oss av mer av matvekstene vi har i Norge! Vi må stimulere til positiv vekst i det norske landbruket. Vi foreslår forskning og statlig støtte til overgang til økologis…[Les mer]

  • Vi MÅ verne Norsk Landbruksjord. Norge har kun 6% dyrkbart areal, og koronakrisen viser at vi har for lav selvforsyningsgrad. I underkant av 50% av vårt dyrkbare areal er kultivert.

©2021 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account