Mycelium Nettverk

Et nettverk for ekte mennesker.

Vi mennesker er sære, imaginære og ekte. -Vi har tilgang til en utømmelig kilde av energi. Hvordan de forskjellige utgavene av oss velger å bruke denne kilden, er helt opp til hver enkelt, vi har alle fri vilje. Alle er i sin fulle rett til å skape de opplevelsene og omstendighetene man vil i sitt eget liv. Den store hemmeligheten, er at summen av bildene vi sammen skaper, den kollektive bevisstheten -er det som skaper den fysiske virkeligheten rundt oss, ned til det minste molekyl. Vi mennesker har også direkte påvirkningskraft ned til manifestasjonen av hvert minste molekyl. Er du bevisst hvordan du kanaliserer energien din? Alt er energi, dine tanker og dine ord inneholder magi, og sammen med dine følelser, er de energibærerne som skaper totaliteten av din virkelighet. Denne kollektive bevisstheten er nøkkelen til trygge og gode liv, og bærekraftige samfunn. Samfunnet må ha et kollektivt fundament, å fylle disse viktige grunnleggende behovene hos mennesker, vil bidra til å heve levevilkårene for alle.


Hvilke følelser og bilder spiller dagens media og myndigheter på? Hvilke energier ønsker de å sette i sving?

Det teknokratiske samfunnet har tatt små steg, for å fjerne mennesker fra naturen – for å få oss til å akseptere en digital personifisering av oss selv. På toppen av dette er vi utsatt for en ensidig fryktpropaganda i massemedia, og fra egne myndigheter. Alt dette endrer den kollektive bevisstheten i vårt samfunn, og gjør oss lettere å kontrollére -men ennå værre, er at det har en meget degraderende effekt på samfunnet vårt.

Gjennom våre biofelt har vi en tilknytning til naturen som dette systemet forsøker å forstyrre. Vi kan gjenoppta denne kommunikasjonen, og være den bevisst. Vi kan være bevisst hvilke imaginære bilder vi skaper. For at vi kollektivt skal skape en bedre fremtid, må alle familier, få fra staten, sitt eget Kinsdomene, eller Familiegård om du vil. Dette skal ikke være mindre enn 1 hektar, og det skal tilhøre familien i tittel, samt ha arverettigheter. Disse Kindomenene vil kunne tilby matsikkerhet, og garantere alle et trygt hjem og en del av landet som man kan knytte tettere bånd til, og gjenskape vår energimessige tilknytning til naturen gjennom våre biofelt.

Hvordan vil dette bringe rikdom til landet?
Etter Sovjetunionens fall, ble Russland rammet av matmangel. Den russiske presidenten valgte å gi bort såkalte Datcha’er, på 6 mål, til alle russiske familier. På slutten av 90-tallet stod disse familiehagene for 80% av all produserte grønnsaker i Russland. Dersom dette gjøres i Norge, vil nordmenn igjen kunne knytte bånd både til sitt eget land, og naturen rundt oss. I møte med en ny varslet matkrise, vil vi også kunne øke produksjonen og hjelpe det norske folk, om det å hjelpe nordmenn, er noe våre myndigheter vil? -Dette står i sterk kontrast til det teknokratiske samfunnets ønsker, Erna Solberg uttaler f.eks at det norske folk ikke har noen tradisjonelt, eller kulturellt eierskap til landet, hvorfor sier hun dette?

Alle familier i Norge, må få tildelt 10 dekar/1 hektar fruktbart land, som er familiens eget domene. Dette er nødvendig for å øke matproduksjonen og for å ta tilbake grunnleggende menneskerettigheter, som å bygge, bo og høste av det naturen tilbyr. Samtidig forplikter det oss til å gjenopprette jordkvaliteten gjennom naturlig dyrking på naturens premisser, og til å produsere på en økologisk måte som er i pakt med naturen, først da kan vi finne tilbake til metoder som gir oss ekte, naturlig og helsebringende mat. Dette MÅ ligge til grunn, men da kan magien skje.

Om forfatteren: Mycelium Nettverk Administrator
Nettverksadmin

Bli med i samtalen!

Kommentarer

No comments yet