Erna Solberg bryter grunnloven, avstår suverenitet til EU uten å informere de folkevalgte!

GAD, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons – Edit: Ramm-Svart

Koronakommisjonen har slått fast at tilknytningen til JPA var grunnlovsstridig da Stortinget skal informeres i slike saker. På grunn av Korona-situasjonen måtte det hasteoverføres makt til EU, forteller Bent Høie. Flere og flere reagerer på de politiske justeringene som må gjøres i forhold til pandemien, det meste skjer i hemmelighet. Aftenposten forteller at dokumenter om norske bistandsmilliarder holdes unna offentligheten. Riksrevisjonen finner 25000 treff i søk i e-poster, men kun 12 offisielle utgående dokumenter, samt manglende dokumentasjon på utbetalinger for milliarder til vaksineorgansiasjonen GAVI de siste 4,5 årene, hvor Norge nå sammen med Gates Foundation er blant de største bidragsyterne. Hvilke andre “justeringer” har Erna gjort som hun mener er viktige i forhold til pandemien, som kanskje også er unntatt offentlighet? Erna har i sin regjeringsperiode, stemt ned intet mindre enn 8 forslag til styrket beredskap, på tross av at hun gikk til valg på dette for 8 år siden, samtidig vil hun ikke ha innsyn i sin møtekalender eller i notater fra offisielle møter. Når pandemien er så regissert som vi ser flere og flere tegn på, så må man spørre seg om denne pandemien først og fremst handler om politikk og profitt- og så lenge Erna har utvidede fullmakter, kan hennes hemmelighetsregime fortsette, nå trenger hun bare et nytt “utbrudd”, og etter WHO’s sleipe definisjonsendring i 2009, mener kritikere at nesten alle typer influensa nå karakteriseres som en pandemi.

“For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at Stortinget ikke kan informeres i uformelle fora slik som møtene i Stortingets koronautvalg. Informasjon til Stortinget må gis fra Stortingets talerstol hvor det tas referat eller skriftlig i form av proposisjoner, meldinger, svar på brev og spørsmål osv.” Skriver Bent Høie i et skriftlig svar til Stortinget.
I svaret unnskylder han regjeringen med at det i starten av pandemien «hastet å få på plass tilslutning til JPA».

Rødt krever gransking


Etter at Erna på sedvanlig vis hadde unngått spørsmålet på stortinget 3 ganger, innrømmet regjeringen til slutt at de hadde unnlatt å informere stortinget med hemmelighetsregimet sitt igjen! Man kan bare spekulere i hvorfor Erna insisterer på å holde alle sine papirer, møtenotater og kalenderen unna offentligheten – men det begynner å bli nødvendig å spørre om hele Ernas regjeringsperiode bør undersøkes nærmere i forhold til korrupsjon og maktmisbruk. Hun har virkelig tatt pisken fatt over sine borgere i denne pandemien, etter å ha kuttet i velfedsorninger for å gi de rikeste skattelette, har hun etterpå tilegnet seg diktatorisk makt gjennom utvidede fullmakter under medisinsk unntakstilstand. Hun har stengt ned bedrifter, helsetilbud og stoppet livsnødvendige operasjoner. Mange går konkurs og uroen sprer seg i Europa og kryper nærmere. Samtidig er Erna bundet til sine samarbeidspartnere i Bill og Melinda Gates Foundation, WHO og FN, og knytter oss tettere til et EU som stadig strammer grepet om sine borgere med segregeringspolitikk og fryktpropaganda, og befester sitt medisinske tyranni med interneringsleirer og Corona-pass, stengte grenser og en streng befolkningskontroll.

Nå krever Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt gransking av saksbehandlingen.

BJØRNAR MOXNES – RØDT
bjornar.moxnes@stortinget.no

Grunnlovsstridig maktoverføring til EU-eliten er alvorlig nok i seg selv. At statsministeren i flere omganger har forsøkt å tåkelegge brudd på opplysningsplikten gjør saken bare mer alvorlig. Rødts krav er krystallklart: kontrollkomiteen må starte en undersøkelse av denne grunnlovsstridige overføringen av makt til EU.

Eneste vei tilbake til selvstendighet er å stemme på partier som ønsker å ta oss ut av EØS-avtalen! Husk det når du stemmer i høst. Vaksinasjonsprogrammet, segregeringspolitikken og integeringen mot EU vil fortsette om vi ikke gjør det, og vi kan ende opp med å miste våre felles verdier under et stadig mer korrupt EU-styre! Politikerne må stilles ansvarlig, vi må endre systemet og ta makta tilbake. Bruk stemmen fornuftig, stem på Nei til EU/EØS-partier

Del dette
0 Comments

Leave a reply

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account