Enormt potensiale for effektivisering av offentlige tjenester i Blockchainteknologien

Network Work Gear Gears

Hvilken rolle skal staten ta i forhold til blockchain-teknologi? – Veldig mange aspekter av vår hverdag vil i fremtiden forandres, og vi må sørge for å ivareta alle i samfunnet når dette gjøres. Teknologien skal komme alle til nytte, det er det Rød Allianse mener med sosial forskning. Derfor ønsker vi at staten utvikler og forsker på BlockChain-teknologi som i fremtiden kan sikre en sømløs interaksjon mellom borger, kommune og stat.

Rød Allianse ønsker å gå i spissen for å jobbe videre med blockchain-teknologien. Vi ønsker å støtte forskning på dette og vi ønsker å opprette et statlig datasenter for Blockchain-teknologi som skal håndtere fremtidens byråkrati på en veldig forenklet måte. Denne satsningen skal gjøre oss verdensledende på teknologien og Norges administrasjon skal bli billigere, enklere og sikrere for alle. Ved hjelp av BlockChain skal vi avslutte det enorme spøkelse i det norske samfunnet NAV. NAV har utspilt sin rolle og vakler på sviktende tillit i befolkningen. Toppen av kransekaka er regjeringens belønning av NAV-toppene som bidro til Norges største Justismord – og avdekker at myndighetene i Norge er “un-touchable” – for mens NAV’ere er praktisk talt rettsløse og kan kastes i fengsel, så blir Anniken Haugli i motsetning til å straffes, faktisk belønnet med topp-jobb i Norsk Olje og Gass. I fremtiden vil mange prosesser forenkles og Rød Allianse skal sørge for at alle møter et ekte menneske når de sammen med myndightetene skal finne løsninger på hverdagens små og store utfordinger. Kommunene har nærheten – mens staten har ansvaret for å tilby de rette verktøyene for å løse hverdagen enkelt. I fremtiden blir kontater erstattet av dititale penger, mest sannsynlig på block-chain teknologien, og man kan se for seg at mange offentlige tjenester løses med online kontrakter, søknader og møter – samtidig som kommunene har tette bånd til sine innbyggere. Helsetjenester, deler av utdanningssystemet, økonomiske kontrakter, beskatning, Vi mener det først og fremst er statens ansvar å innhente inntektsopplysninger og behandle disse – derfor må byråkratiet forenkles for folk flest! – veldig mange aspekter av vår hverdag vil komme til å forandres, og vi må sørge for å ivareta alle i samfunnet når dette gjøres. Teknologien skal komme alle til nytte, det er det Rød Allianse mener med sosial forskning. Hadde NAV vært bygget på Block-Chain teknologi, så hadde aldri NAV kunnet “miste”, skjule eller unndra dokumenter – og man ville visst med sikkerhet hvem som hadde skapt presedens for justismordet som ble begått av staten mot NAV-brukere, og hvor glippene i saksgangen hadde skjedd.

Norsk teknologi gjør datasentre til Varmebatterier.

Vi ønsker også å benytte varmegjennvinningsteknologi fra datasentre. Denne teknologien er utviklet i Norge og gjør det mulig å utnytte varmeutviklingen i datasentre – disse vil kunne sørge for oppvarming av mange husstander. Varme er en av de enkleste måtene vi kjenner for å lagre energi, og det fungerer som et batteri for nettet vårt i motsetning til ustabil vindkraft som blir massivt markedsført som en “grønn” løsning i Norge i dag, men som er ustabil kraft, som må ha tilførsel av kraft i perioder uten produksjon – tenk på varmtavannstanken din, den lagrer energi fra nettet som varme der, istedet for at du benytter store mengder energi for å varme opp vannet der og da, det jevner altså ut energiforbruket på nettet og lagrer energien som varme i tanken i stedet. I forbindelse med den digitale revolusjonen må noen av disse datasentrene bygges og da bør vi utnytte denne teknologien. Dette er selvsagt ikke løsningen på klimaproblemene, men vi må forske videre på mange fronter for å finne løsninger som utnytter ressursene våre bedre.

Del dette
0 Comments

Leave a reply

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account