Mycelium Nettverk

Bilder, ikoner og visualisering

De benytter bilder, av ikoner for å skape tilbedelse. Kirken gjorde det, for å få menneskene til å skape en verden i deres bilde. Kongene gjorde det også, de skapte glorifiserte bilder av sine kongedømmer. De skapte kunst, og historier om tjenestejenta som vant prinsen osv. Alt for å underbygge deres illusjon av makt. Nå skaper media bilder i ennå større skala enn før, for å forme verden i deres bilde. Hva slags verden ønsker de nå å skape?

Våre tanker, vår visualiseringsevne skaper fremtiden, det finnes mange måter å villede massene, og fortsatt velger mange å tro på dette teknokratiske verdensbildet. Det skapes en hypervirkelighet så sterk, at menneskene glemmer sin tilknytning til naturen. Samfunnet famler akkurat nå i blinde, godt hjulpet av falske verdensbilder, villedende historier og en konstruert virkelighet. Derfor skaper også media bilde, eller et image for politikerne før valg. Alt er historiefortelling, det er imaginært, de forsøker å få deg til å skape verden i deres bilde.

Det finnes metoder for å lære oss å kontrollere våre drømmer -våre drømmer har skaperkraft. Vi kan lære oss å være like bevisste på dette planet som i våken tilstand, og vi kan lære oss å benytte denne kraften til å skape en verden i et bedre bilde. Vi kan også benytte vår visualiseringsevne for å skape bilder, av situasjoner, av tilstander osv. F.eks i forbindelse med å finne ny jobb, eller ny plass å bo. Dette er nesten som å dagdrømme, og evnen vil gradvis bli trent opp etterhvert som vi benytter den. Forsøk å holde et nøkkelknippe i hånden når du tar en middagslur f.eks, når du mister nøkkelknippet og våkner til kan du benytte sjansen til å ta kontrollen over drømmen. Det finnes mange øvelser, som setter deg i stand til å mestre dette, og alle har disse evnene i seg.

Om forfatteren: Mycelium Nettverk Administrator
Nettverksadmin

Bli med i samtalen!

Kommentarer

No comments yet