1.mai – BORGERLØNN TIL FOLKET!

Norwegian Crowns Coins Money

En borgerlønn er en universell og ubetinget inntekt som dekker hver og ens grunnleggende behov og sikrer et verdig liv uavhengig av arbeidsstatus.

Nyliberalistisk markedspolitikk gjør noen få ekstremt rike, og arbeiderne mister rettigheter og har ingen mulighet til å ta opp kampen mot gigantkonglomater med hærer av advokater. Attac Norge advarer nå mot at de forbereder seg på å kapitalisere på corona-krisa, når dette er over – står konglomatene i kø med søksmål mot nasjonalstatene, klare til å rane skattepenger og oljefondet vårt, akkurat nå blir de “kurset” av advokatene sine om hvordan de skal gå frem for å rane nasjonalstatene – hvis dere ikke ser dette nå, og snur – så mister vi alt vi fortsatt tror tilhører folket. Når noen få blir ekstremt rike og får enorm makt – blir det lettere å kjøpe politikerene våre. Hadde redningspakkene blitt betalt ut til folket hadde vi lett holdt hjulene i gang, folket hadde hatt kjøpekraft, bedriftene blomstret – istedet betales de ut til bedriftene og beriker de allerede rikeste, arbeiderne mister rettigheter. Det er bare å innse at dette ikke tjener folket, men er designet for å holde oss nede! Folket blir ranet gang på gang. De stjeler fra de svake og trygda og gir skatteletter til de rikeste – Norge er på vei mot avgrunnen på grunn av inkompetente politikerne som er i lomma på storkapitalen. Det er de som faller utenfor systemet som skal reddes – Norge må ta et verdivalg, og for å være ærlig så må må folket, arbeiderklassen – virkelig tenke seg om – vær så snill å tenk, bruk hodet, bli opplyst – man trenger bare tenke kritisk og lese litt om disse teoriene,

De sier at: Markedet må være i balanse – når noe går opp må noe gå ned.
Dette er fundamentalt feil – dersom lønninger går opp øker kjøpekraften i samfunnet og arbeidsledigheten går ned – markedet vokser, fordi flere tar del i det. Dersom alle som jobber i restauranter får betalt nok til å gå på restaurant, så øker selvfølgelig markedet til restaurantene. Neoliberalistiske markedskapitalister vil fortelle deg at økte lønninger vil øke arbeidsledigheten, fordi det blir dyrere å drive bedrift – denne tankegangen vil kun tjene å berike de aller rikeste og svekke arbeiderklassens rettigheter! Vi vil ha færre milliardærer, og mange flere med høyere levestandard – og en mye sterkere arbeiderklasse!

De sier at: Når skattene for de rike går opp vil bedriftene ikke klare seg, eller flytte til andre land! Feil dette svekker nasjonalstaten i forhold til Markedet – det stopper effektivt finansieringen av staten, rettsystemet og velferdssamfunnet vi har bygget opp. Folket mister grunnleggende rettigheter til gratis offentlige tjenester, rettshjelps ordninga blir svekka – kort sagt så blir sikkerhetsnettet du nå nyter godt av revet bort under føttene på deg. Dersom folket og staten skal klare å beholde oljefond, velferdsstat og selvråderett, så må vi stoppe denne tankegangen, og vi må stoppe politikerne fra å handle mot folkets vilje. Ranet er allerede i gang – Transparency International – Nordic Chapters har advart mot at Norge er et mål for korrupsjon, og dersom man fortsetter å inngå avtaler som svekker rettighetene våre så kan vi ende med å miste oljefondet og alt vi har jobbet for i Norge, det som er grunnlaget for hele vår velferdsstat. Høyre er godt i gang med å liberalisere, privatisere og overføre oljefondet til EU og Private investeringsfond, bl a. gjennom forskjellige subsidieorninger som finansierer den storstilte byggingen av monstervinturbiner langs hele norskekysten. Det er forsvinnende lite av dette som kommer folket, eller distriktene til gode! Den nye tiltenkte sjefen for oljefondet har konto på Cayman Islands, hvem tror du kommer til å tjene på at han er tiltenkt den jobben? det er ikke det Norske folk. Hvor tror du han kommer til å investere pengene våre? Mest sannsynlig i bedrifter som støtter denne politikken. Oljefondet er verdens største investeringsfond, sjefen for det har enorm makt når han bestemmer hvor de norske pengene skal investeres, og bør ikke styres av feil mann! Man må ha strengere etisk retningssans! Husk at en av verdens aller fremste korrupsjonsjegere, Eva Joly har advart oss mot denne mannen! Bedrifter vil vi uansett ha mer enn nok av selv om noen få skulle velge å flytte til skatteparadiser – vi vil fremdeles ha sterke bedrifter med ryggrad og intergitet. Vi burde tvert i mot bruke oljefondet til å promotere etiske regelverk som hindrer korrupsjon, og investere i etiske bedrifter og miljøvennlige løsninger, ikke minst må vi bruke mer på gratis utdanning og vesentlig mer på forsking som skal skape nye grønne arbeidsplasser i fremtiden.

Dersom vi går ned veien med nyliberalistisk markedsøkonomi, vil det svekke arbeidernes rettigheter, gjøre arbeiderne fattigere og mer avhengige av sine arbeidsgivere – et utelukkende konkurransedrevet marked ønsker ikke å reguleres med for mange lover, det hindrer en desperat bedrifteleder i å f.eks utnytte en arbeidstaker. Det frie markedet presser bedtiftseierene mens lovene holder de i tømmene. Nick Hanauer sier det bra: Et velfungerende marked er ikke en jungel – men en velstelt hage – som betyr at markeder, som hager må lukes og stelles – rammeverket og lovverket må ivareta hagen, så jungelens lov ikke overtar. Dersom vi skal tilpasse oss det europeiske indre marked vil vår levestandard gå ned, våre lønninger vil gå ned – for det er garantert ikke sånn at EU vil evne å øke sin levestandard og sitt lønnsnivå til vårt.

Demokratiets jobb er å inkludere flest mulig i markedet og øke velstanden! Ikke å berike de får slik vi ser skjer i Norge nå, noen få bransjer vokser seg alt for sterke og motsetter seg demokratiske og menneskerettslige prosesser og fører til nedbygging av naturen vår!

Det er nå vi må stå opp og kreve Borgerlønn til hele Folket! Vi mener det er en menneskerett at alle har en inntekt som sikrer grunnleggende behov! Dette vil øke kjøpekraften, markedet kommer til å vokse umiddelbart og føre til en oppblomstring av handel over hele landet, også distriktene.

Grunnintekt – Frihet til å bidra
BIEN Norge foreslår 19.000,- pr/mnd i borgerlønn.
NRK: Hvorfor snakker vi ikke om borgerlønn


Del dette
0 Comments

Leave a reply

©2022 Mycelium - Verdens største organiske nettverk - mycelium.no

Logg Inn

 

Nye Rapporter

Lukk

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account